فرم پرسشنامه استخدام در گروه صنعتی تندگویان لیف

تاریخ انتشار : 1399/02/06

جهت استخدام و همکاری در گروه صنعتی تندگویان لیف قبل از مصاحبه حضوری فرم پرسشنامه دانلود و تکمیل گردد.

 

شغل مورد تقاضا:

مشخصات فردی

نام:                  نام خانوادگی:                               نام پدر:                         شماره شناسنامه:                         کد ملی:

تاریخ تولد:       /      /           محل تولد:                    ملیت:                           دین:                    مذهب:                       گروه خونی:

آدرس محل سکونت:                                                                            وضعت مسکن:               مدت زمان اقامت در استان قم:         ماه                                                                                                                            

تلفن ثابت:                                   تلفن همراه:                                                 آدرس الکترونیکی:

نام نزدیکترین فرد جهت تماس در مواقع ضروری:                       نسبت:                           شماره تماس:

وضعیت نظام وظیفه:      داری کارت پایان خدمت      آماده به خدمت       دارای کارت معافیت(   کفالت    خرید خدمت     پزشکی)

در صورت معافیت پزشکی علت آن:

وضعیت ازدواج:       مجرد        متأهل       مطلقه         تعداد افراد تحت تکفل:                            تعداد فرزندان:         

نام و تاریخ تولد: (فرزند اول:                            فرزند دوم:                                    فرزند سوم:                             )          

آیا سوابق بیمه دارید؟     خیر          بله   (شماره بیمه تآمین اجتماعی:                                  )            مدت بیمه (ماه):

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

شهر محل تحصیل

نام آموزشگاه/

دانشگاه

نوع آموزشگاه/ دانشگاه

سال شروع

سال اتمام

معدل کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق آموزشی

عنوان دوره

نام موسسه آموزشی

شهر محل آموزش

از تاریخ

تا تاریخ

مدت ساعات

آیا مدرک دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که از طریق تجربه تخصصی کسب کرده اید، بنویسد.

زبان­های خارجی

عنوان زبان

خواندن

نوشتن

مکالمه

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق کاری

نام شرکت

نوع فعالیت

شهر محل کار

از تاریخ

تا تاریخ

سمت

علت قطع همکاری

حقوق دریافتی

شماره تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح مختصری از وظایف و مسئولیت­های مشاغل قبلی خود را بنویسد؟

پرسش­های فردی

میزان حقوق درخواستی                       تومان

آیا تاکنون در استخدام شرکت ما بوده اید و یا دراین شرکت مصاحبه استخدامی داشته اید؟

از چه طریقی با این شرکت آشنا شدید و تا چه حد با آن آشنایی دارید؟

آیا با کارکنان این شرکت آشنایی و یا نسبتی دارید؟         بله         خیر                           نام:                            نسبت:

آیا تاکنون سابقه بازداشت و محکومیت کیفری داشته­اید؟

آیا از سلامت کامل برخوردارید ؟           بله         خیر                  سوابق بیماری:                   

آیا سیگار می­کشید؟           بله         خیر                                روزی چند نخ:

دو نقطه قوت عمده شخصیتی/شغلی خود را بیان کنید؟

دو نقطه ضعف عمده شخصیتی/شغلی خود را بیان کنید؟

شغل و زمینه­های همکاری مورد علاقه خود را نام ببرید؟

 

سه عاملی که در محیط کاری برای شما حائز اهمیت است نام ببرید؟

 

معرف

نام و نام خانوادگی

نسبت

شغل

آدرس شماره تماس