فراخوان جذب نیرو

تاریخ انتشار : 1399/02/01

فراخوان جذب نیرو در شرکت تندگویان لیف

1-مدیر فنی (حد اقل کارشناسی  مکانیک یا برق - دارای سابقه کار10 سال - محدوده سنی 35 الی 45 سال -1 نفر آقا -تسلط بر امور تاسیسات و فنی و قابلیت مدیریت برنامه ریزی برای پرسنل مرتبط )

2-سرپرست فنی (حداقل کاردانی مکانیک یا تاسیسات - دارای سابق کار5سال-محدوده سنی 30 الی 40 سال-1 نفر آقا-تسلط بر امور تاسیسات و فنی و قابلیت برنامه ریزی برای پرسنل مرتبط)

3-سرپرست برق ( حداقل کارشناسی برق یا ابزار دقیق -دارای سابقه کار 5 سال -محدوده سنی 30 الی 40 سال-1 نفر آقا-آشنایی کامل به برق صنعتی PLC و ابزار دقیق)

4-نیروی فنی (بدون محدودیت -دارای 3 سال سابقه کار-محدوده سنی 25الی40 سال-6نفر آقا-آشنا به امور تاسیسات و فنی-کار شیفتی)

5-نیروی برقی ( حداقل کاردانی برق-دارای 3 سال سابقه کار مرتبط- محدوده سنی25 الی40 سال-3نفر آقا- آشنا به برنامه ریزی تولید)

6-برنامه ریزی تولید ( حداقل کارشناسی صنایع یا مدیریت صنعتی-دارای سابقه کار 2سال-محدوده سنی 25 الی40سال-1 نفر آقا یا خانم- آشنا به امور برنامه ریزی تولید)

7-بازرس کنترل کیفیت و آزمایشگاه ( حداقل کارشناسی نساجی یا شیمی-دارای 2 سال سابقه کار مرتبط-محدوده سنی 25الی40سال-3نفر آقا-آشنا به امور آزمایشگاهی و کنترل کیفیت -کار شیفتی)

8-حسابداری ( حداقل کارشناسی حسابداری-دارای 2 سال سابقه کار مرتبط-محدوده سنی 25الی45 سال-2 نفر آقا یا خانم- توانایی کار با نرم افزارهای حسابداری)

9-منشی دفتری ( کارشناسی - بدون محدودیت سابقه کار- محدوده سنی25 الی35 سال- 1نفر خانم - آشنا به مایکروسافت آفیس- اولویت با رشته کامپیوتر و مهارت بالا)

10-نیروی تولید ( بدون محدودیت تحصیلی - بدون محدودیت سابقه کاری- محدوده سنی 20الی40 سال- 30نفر آقا - کار شیفتی)

11-حراست ( دیپلم به بالا- محدوده سنی 25 الی 45 سال- 3 نفر آقا - ظاهر آراسته - اولویت با افراد سابقه کار مرتبط میباشد - کار شیفتی)

12-نیروی خدماتی ( بدون محدودیت تحصیلی - دارای 2 سال سابقه - محدوده سنی بالای 25 سال - 1 نفر آقا - ظاهر آراسته)