بازگشایی مجدد کارخانه الیاف تندگویان

تاریخ انتشار : 1397/10/04

با حضور استاندار قم، رئیس بانک صنعت و معدن کشور و جمعی از فعالان اقتصادی  کارخانه الیاف تندگویان لیف مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.

با حضور استاندار قم به همراه رئیس بانک صنعت و معدن کشور و جمعی از فعالان اقتصادی  کارخانه الیاف تندگویان لیف مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت. این کارخانه بطری‌های آب معدنی را مورد بازیافت قرارداده و به الیاف مصنوعی تبدیل می‌کند.