ارسال اولین محموله صادراتی به ترکیه

تاریخ انتشار : 1394/01/17

اولین محموله صادراتی الیاف تولیدی تندگویان لیف به بازار ترکیه ارسال شد.

بعد از تولید اولیه و ارسال محصولات تولیدی مجموعه تندگویان لیف قم به بازارهای داخلی امروز اولین محموله صادراتی شرکت به وزن 170 تن به کشور ترکیه ارسال شد. محصول تولید شده الیاف سفید سیلیکون خورده هالو بود که از مواد 90 درصد ضایعات بازیافتی بطری و 10 درصد مواد نو تولید شده بود.

از شرکت ها تجاری و بازرگانان فعال در کشور های ترکیه و عراق برای ارسال محموله های صادراتی بر اساس درخواست ایشان دعوت به همکاری می نماییم.