بازدید وزیر صنعت و معدن از کارخانه تندگویان لیف قم

تاریخ انتشار : 1395/02/07

وزیر محترم صنعت و معدن اقای مهندس نعمت زاده از خطوط تولید تندگویان لیف بازدید به عمل آوردند.

بعد از شروع تولید تجاری انواع الیاف کوتاه پلی استر هالو و سالید در کارخانجات تندگویان لیف و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی، وزیر محترم صنعت و معدن آقای مهندس نعمت زاده از خطوط تولید تندگویان لیف بازدید به عمل آورد. 

وی پس از قدردانی از تیم تولیدی و مدیریت شرکت، خواستار راه اندازی و گسترش هر چه بیشتر صنایع بازیافت در کشور شد تا با توسعه صنایع پایدار و حافظ محیط زیست ضمن بهبود وضعیت محیط زیست منطقه و کشور، صنایع اشتغال افرین در کشور توسعه پیدا کنند.